KASM

Välkommen

Välkommen till min Webbsida. Jag har inte särskilt mycket på den just nu.

2019-06-01

Autonomt system

Jag har nu ett eget autonomt system sedan mitten av april! Jag använder tunnlar för att ansluta i nuläget. Släng iväg ett mejl ifall du är intresserad av peering.